Szkolenia

Praktyczne szkolenie RODO

Audyt RODO

Ustalenie stanu faktycznego i porównanie z wytycznymi RODO

Nadzór nad wdrożeniem

Obserwator wdrożenia ze strony zarządu

Pomoc we wdrożeniu RODO

Kompleksowe wdrożenie RODO w firmie

Dostosuj się do nowych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO).

Podczas kontroli kontrolerzy mogą nałożyć karę finansową maksymalnie do 20 mln € lub 4% przychodu całej grupy!

Czym właściwie jest RODO?

RODO (GDPR) to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku i od tego czasu każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi dostosować się do nowo obowiązujących przepisów. Głównym celem wprowadzenia nowych zasad jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone.

Czy nowe przepisy dotyczą mojej firmy?

Nowe regulacje RODO dotyczą każdego przedsiębiorstwa niezależnie od rozmiaru firmy jeśli tylko przetwarza dane osobowe, na przykład pracowników lub klientów. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, średnią lub dużą firmę, dużą spółkę akcyjną, lub jesteś pracownikiem ogromnej korporacji to przepisy dotyczą również Ciebie.

Co się zmieniło z chwilą wejścia RODO?

 • Wysokie kary finansowe

  kary nałożone podczas kontroli za nieprzestrzeganie nowych przepisów sięgać mogą do 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa lub do 20 000 000 euro.

 • Wymóg monitorowania i zgłaszania wycieku danych

  w przypadku wycieku danych osobowych, trzeba będzie w ciągu 72h od zauważenia incydentu zgłosić wyciek, a w niektórych przypadkach także poinformować osoby poszkodowane.

 • Podnoszenie świadomości w firmie

 • Obowiązek wdrożenia procedur i środków ochrony

  wg RODO już na etapie planowania procesów w firmie powinno brać się pod uwagę ochronę danych osobowych. Stąd administrator danych zobowiązany będzie do wdrożenia procedur adekwatnych do ponoszonego ryzyka.

 • Konieczność wykonania analizy ryzyka

  przeprowadzenie analizy ryzyka jest zdecydowanie rekomendowane, szczególnie biorąc pod uwagę możliwe kary finansowe. Istnieje kilka przypadków, w których będzie ona obowiązkowa i wymagana.

 • Rejestracja zbieranych danych

  zmiany w prawie zniosą konieczność rejestracji danych w GIODO, jednak w niektórych sytuacjach administratorzy danych będą zmuszeni do prowadzenia wewnętrznych rejestrów.

 • Prowadzenie regularnych testów bezpieczeństwa

  po dostosowaniu procesów do nowych regulacji zalecane będzie systematyczne sprawdzanie poziomu
  zabezpieczeń. Częstotliwość testów zależeć będzie głównie od liczby operacji prowadzonych na danych
  osobowych.

 • Większe prawa klientów

  rozszerzona na podstawie RODO formuła zgód, zobowiązuje firmy do uzyskania od klientów zgody opt- in.
  Dodatkowo każda osoba powinna mieć prawo do “bycia zapomnianym”, prawo zmiany swoich danych oraz prawo do przenoszenia danych. Regulacja ta skutkować będzie koniecznością stworzenia nowych klauzul.

Czy Twoja firma jest zgodna z RODO?

Porozmawiajmy

Jak wygląda proces wdrożenia RODO?

Audyt zgodności

Weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Raport z analizą ryzyka

Analizowanie adekwatności stosowanych przez przedsiębiorcę zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, kategorii danych oraz zakresu ich przetwarzania.

Wdrożenie rozwiązań

Wprowadzenie mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie

Pomoc ad-hoc

Stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych, wsparcie merytoryczne i techniczne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?